Przyciski duchow

Strony internetowe zaczynają odchodzić od głośnych, krzykliwych przycisków i zaczynają kierować się do bardziej przezroczystych przycisków. Ponieważ są mniej natarczywe, przyciski duchów pomagają stronom podkreślić więcej treści, którą chcą zobaczyć użytkownicy. Nie stanowią więc swoistego rodzaju strop filigran wezwania do działania, które miałyby zmusić użytkowników do kliknięcia. Pamiętajmy więc, że przyciski duchy to tylko zarysy przycisków (bez wypełnienia) wraz ze słowem lub dwoma w prostej typografii w centrum.